Säkerhet

Resurs arbetar ständigt med säkerhet utifrån de behov kunder, ägare, anställda och andra intressenter har. Särskilt fokus läggs på bankens infrastruktur, till exempel funktionsskydd, dataskydd, datakvalitetsskydd och egendomsskydd för banken samt de funktioner, produkter och tjänster som banken erbjuder. Banken har bland annat interna system för information och kontroll för externa revisorer. Bankens kunder är också en betydelsefull kontrollfunktion. Därför är det viktigt att du som kund lämnar dina synpunkter till oss om du upptäcker något som vi kan förbättra.

Resurs behandlar alla kunduppgifter och transaktioner på sådant sätt att inte någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Både vi som bank och du som kund ansvarar för att informationen hanteras på ett sådant sätt att det inte äventyrar säkerheten. Var noga med att identifiera dig korrekt i din kontakt med banken och att skydda dina handlingar.

Läs mer om säkerhet på Bankföreningens informationstjänst om banksäkerhet.